НЕКОИ ЧЕКОРИ ПО СЕМАЛТ ДО ГООГЛАВНА ПРИЈАТНА СОСТОЈ

h3> ТАБЕЛА НА СОДРИНА
  1. Вовед
  2. Дознајте како работи алгоритмот за рангирање на Google
  3. Знаете каде стоите со Google
  4. Внимавајте на важните метрика
  5. Дијагностицирајте ги постојните казни на Google и поправете ги
  6. Создадете снаодлива содржина
  7. Користете оптимизација за бела капа техники за градење врски
  8. Направете ја вашата веб-страница подвижна/
  9. Заклучок